ENGLISH

3 PLEINENPLAN

2005

gerealiseerd

Opdrachtgever:
Stadsdeel Zeeburg Amsterdam

gerealiseerd met bijdragen van:
Woningbouwcorporatie Ymere

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst

FOTO'S VAN OPLEVERING VOLGEN NOG

Opdracht aan de kunstenaar was om een voorstel te ontwikkelen voor het ambonplein, waarbij gebruik gemaakt zou worden van verlichting in combinatie met bestratingspatronen.

Uitgangspunt voor het kunstwerk dat Jaap de Jonge ontwikkelde was het zichtbaar maken van denkbeeldige sporen die bewoners en gebruikers van het plein achter zouden laten.

Deze buurt waar sociale cohesie ontbreekt, en mensen langs elkaar heen leven, was de directe aanleiding voor het ontstaan van het beeld.
Het bestratingspatroon verbindt letterlijk de portieken van bewoners met elkaar en benadrukt het collectieve gebruik van de openbare ruimte.

Het plan van de Jonge ligt ook in het verlengde van de plannen van DS Landschapsarchitecten om alle fysieke obstakels, zoals muurtjes, hekjes en niveauverschillen te verwijderen, zodat de ruimte als één geheel kan worden ervaren.
Door de richting van de bestrating samen met de gearceerde sporen worden de verschillende delen van het gebied visueel met elkaar verbonden.

Het gladde reflecterende oppervlak van de lijnen zorgt er voor dat de paden, afhankelijk van de licht en weersomstandigheden, steeds een andere verschijningsvorm zullen hebben. s’Avonds worden de amberkleurige led’s aangeschakeld en voegen nog een extra dimensie toe aan het beeld.

eerdere schetsen, meer documentatiegrondwerk ambonplein 2005
firma Pilkes (ruud) bij het maken van moffen


instraten van de hardstenen strepen


terug naar boven


 


schets nachtsituatie ambonstraat


schets dagsituatie ambonstraat


detail hoek ambonplein gearceerde bestrating


overzicht gearceerde sporen ambonplein, straat en batjanstraat


schets verlichting


amberkleurige ledverlichting in hardstenen lijn