ENGLISH

Kunstopdracht De Hanzehof

2005

schetsopdracht

Het theatercomplex De Hanzehof in Zutphen wordt ingrijpend verbouwd. Behalve het interieur zal ook de nabije omgeving van het theater worden aangepakt. Door een landschapsarchitect is een voorlopig ontwerp van de omgeving van het theater gemaakt. Dit ontwerp vormt een uitgangspunt voor een kunsttoepassing in die omgeving.
De verbindingsas van ongeveer 80m lengte tussen het entree- en parkeergebied speelt een centrale rol in het ontwerp. Een deel van deze as loopt onder het gebouw door en een ander deel langs een deels gedempte historische gracht. De nieuwe hoofdingang van het theatercomplex komt enigszins verscholen te liggen in de onderdoorgang van het gebouw.

Aan de kunstenaar wordt gevraagd om deze as met de daaraan gelegen entree als uitgangspunt te nemen bij het maken van een schetsontwerp. Ook dient aandacht te worden besteed aan de ligging van het complex t.a.v. zijn directe omgeving. Trefwoorden hierbij zijn: signaalfunctie en verbinding. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een of twee sculpturale ingrepen, maar ook door meerdere fragiele interventies. Afhankelijk van het bouwproces is (gedeeltelijke) integratie van kunstwerk en omgeving mogelijk. Overleg met de landschapsarchitect is deel van het pakket. Gezien de ligging -van het theatercomplex, tussen een woonstraat en een dichtbegroeid/donker parkachtig gebied nabij de parkeerplaats - kan in het ontwerp de verlichting meegenomen worden. Het licht heeft naast een beeldende betekenis ook een gebruiksfunctie voor de routing en ter orientatie.

Voor deze kunstopdracht is E 35.000 (excl. BTW) beschikbaar, exclusief eventuele gefntegreerde werkzaamheden.
Levering kunstwerk: eind 2005/januari 2006terug naar boven