Electronisch memory spel basisschool "De Zon" De kwakel Uithoorn 2009


Voor de bassischool de Zon ontwierp Jaap de Jonge een elektronisch kunstwerk
dat geïnspireerd is op het bekende memory spel. Het werk bestaat uit een speelvlak
van 42 vierkante spiegeltjes met daarnaast drukknoppen. De kunst is om steeds 2
identieke grafische afbeeldingen van dieren bij elkaar te zoeken, die na het indrukken
van de knop in de spiegels verschijnen, met als uiteindelijk doel alle 42 paren
zichtbaar te maken.
Een foute combinatie betekent dat de leerlingen opnieuw moeten beginnen,
een goede keuze wordt echter beloond met het mogen doorspelen.

Condtionering speelt in het onderwijs zeker een rol en ook bij het gebruik van dit kunstwerk.
De moeilijkheidsgraad om het spel als individu helemaal uit te spelen ligt echter erg hoog
en is alleen in samenwerking met anderen te bereiken. Er moet overlegd worden,
kennis worden gedeeld. Sociale interaktie tussen leerlingen speelt een belangrijke rol bij
het gebruik van het kunstwerk. Als uiteindelijk alle combinaties gevonden zijn zal als beloning
het schoollied van bassischool “De Zon” klinken.Technische realisatie Jaap Hoogerdijk