SOUNDMIRROR

Jaap de Jonge en Justin Bennett

2002

Nieuweschans

Gemeente Reiderland

budget 30.000,- euro

schetsvoorstel

Het dorp is vol lagen van geschiedenis, terug te vinden in verhalen, anekdotes of geluiden verbonden aan bepaalde plekken of trajecten.
In het hele masterplan lezen we niets over geluid. Geluid, of de afwezigheid ervan wordt slechts gesuggereerd door het gebruik van termen zoals buitenruimte, natuurlijkheid, rust en stilte.
Als eerste impressie tijdens ons bezoek in januari hebben we ik inderdaad opgemerkt hoe stil het dorp is.

Wat is de geluidsidentiteit van Nieuweschans, en wat wordt het in de toekomst?

Justin Bennett en Jaap de Jonge gaan in dit project voor het eerst een samenwerking aan. Beiden leverden een eerste voorstel in gebaseerd op het idee van een geluidssculptuur dat ze vervolgens samen verder ontwikkelden.
Ze willen onderzoek doen met als doel het zo-genaamde “soundscape” de “geluidsidentiteit” van Nieuweschans te registreren.

Het onderzoek zal worden verwerkt in een aantal luisterobjecten
“SOUND MIRRORS” die verspreid over Nieuweschans geplaatst kunnen worden,
bijvoorbeeld in de nabijheid van de vijf voormalige bastionpunten.

De objecten luisteren als het ware naar hun omgeving: ze registreren geluiden uit de directe nabijheid en slaan die op in een geheugen dat door de kunstenaars ook vooraf is gevuld met geluiden. Onder invloed van verschillende factoren, zoals aanraking, beweging en dag en nacht ritmes, produceren de objecten de geluiden zowel live als vanuit het opgebouwde geheugen.

De luisterobjecten spiegelen daarmee niet alleen de geluidsidenteit van Nieuweschans, maar roepen ook beelden op van heden en verleden van de nabije omgeving.

schema soundmirror

schema audio processing

 

terug naar boven


 

roestvrijstalen “soundmirror”

 

 

voorstel voor 5 zenders in landschap