DE WINDMOLENBOOM

Meppel

2003

Opdrachtgever: NV Rendo

Is uitgevoerd.

foto's plaatsing maart 2004


Opdracht omschrijving opdrachtgever:

NV Rendo is een intergemeentelijk nutsbedrijf dat in Zuid-Drenthe en Noord-Overijsel electriciteit en gas distribueert en levert aan zo’n 100.000 huishoudens. Bovendien verzorgt Rendo Energieservice de verhuur en het onderhoud van circa 30.000 gastoestellen.

Het hoofdkantoor is in Hoogeveen gevestigd.
In Meppel wordt een nieuw kantoor gebouwd, waarin de bedrijfsonderdelen m.b.t. het netwerk en de energieservice worden gevestigd.
De openbare ruimte rond het gebouw bestaan uit een toegangsroute, een parkeerruimte en openbaar groen.

Het gebouw bestaat uit twee delen die verbonden worden door een open atrium. Het gebouw krijgt een semi-publieke functie. In het atrium komt een informatie balie. Vanuit het artium lopen verbindingsgangen naar de diverse bedrijfsonderdelen.

Opdracht formulering.

Aan de kunstenaar wordt gevraagd om een kunstwerk te maken waarin de functies van Rendo als newerkbedrijf en leverancier van energie en energieservice tot uiting komen. Daarbij gaat het ook om duurzame energietoepassing doomiddel van water, wind en zon. Er wordt gedacht aan een kunstwerk met een technische uitstraling passend bij het gebouw. De kunstenaar moet ervaring hebben met de problematiek van het combineren van techinsche elementen in het ontwerp.
De kunstopdracht zal in nauw overleg met de architect en inrichters worden uitgevoerd.
Het kunstwerk dient op diverse locaties om en in het gebouw zichtbaar te zijn en een mogelijke relatie aan gaan met deze onderlinge locaties. Het gaat om de volgende locaties.

Buiten:

Hier bestaat de mogelijkheid om het kunstwerk te koppelen aan een van de volgende situaties: de gevel, het waterbassin voor de gevel of het openbare deel voor de hoofdingang. Hoogte en situering in overleg. Het kunstwerk dient vanuit alle doorgaande wegen naar het gebouw goed zichtbaar te zijn. Het is wenselijk dat de naam Rendo terugkomt in het kunstobject. Het is de bedoeling dat het kunstwerk daadwerkelijk energie oplevert, doomiddel van water, wind of zon. Het waterbassin kan daarin bijvoorbeeld een rol spelen waarbij de energieopbrengst zichtbaar is te maken in het atrium op een eco-fys paneel.

Binnen:

Het atrium:
Het kunstwerk houdt verband met de letterlijke schakel tussen energieservice en netwerkbedrijf, de twee bedrijfsonderdelen. Het atrium leent zich voor een ruimtelijk object. Mogelijk kunnen glaswand en muren daarbij een rol spelen.
Ook hier geldt dat het kunstwerk een technische uitstraling moet krijgen passend bij het gebouw en in overleg met architect en inrichters tot stand komt.

De gangzones:
Het centrale atrium verbindt de verschillende werkplekken via gangen met verblijfszones en lichtkoepels. De kunstenaar kan deze ruimten betrekken bij het kunstwerk. Daarbij zijn vloeren, wanden en plafonds te gebruiken. Dit in overleg met de architect en inrichters.

Kunsttoepassing Jaap de Jonge

Het kunstwerk voor het energiebedrijf Rendo gaat uit van de symbolische en reele betekenis van een boom.

Om met het laatste te beginnen:

Bomen en planten zetten zonneenergie om in zuurstof en binden kooldioxide met water uit de bodem.
Als mens en dier kunnen wij niet overleven zonder de 'arbeid' van bomen en planten. Intussen zijn wij als mensheid net zo afhankelijk geworden van elektriciteit als van zuurstof.

Maar ook de symbolische betekenis geldt nog steeds.

In veel culturen wordt de boom gezien als een symbool van het leven. Op het nederlandse platteland vind je dit symbool nog terug in een gietijzeren, gestileerde vorm, aangebracht voor het raam boven de toegangsdeur.

De boom heeft deze betekenis gekregen doordat hij een verbinding lijkt te leggen tussen hemel en aarde en zo de hemelse levenskracht doorgeeft aan de aardbewoners.

Tegelijk vertegenwoordigt de boom al wat leeft door zijn onverstoorbare groeikracht en door zijn meegaan in de wisseling der seizoenen: het afsterven en herboren worden dankzij koude en warmte, duisternis en licht.

De bijna onuitputtelijke energie die in de boom aanwezig is, de menselijke en meer dan menselijke maat van zijn bestaan in ruimte en tijd maakt hem tot een geschikt symbool voor hetgeen het bedrijf Rendo beoogt: levering van (kunstmatige) energie die het menselijk bestaan in al zijn facetten nodig heeft om te leven en te groeien.

Het beeld is 12 meter hoog en 6 meter op het breedste punt. Aan de stam bevinden zich 16 grote zijtakken die zich ieder weer in tweeen splitsen.
Op ieder uiteinde is een windmolen geplaatst.
De 33 windmolens zijn op gelijke afstanden van elkaar verdeeld over de buitenzijde van de boom, en vormen als het ware een bewegende schil.

De wieken zijn als bladeren die ruisen in de wind. De plaatsing van het beeld is zodanig, dat het draaien van de molens in het spiegelglas van het gebouw wordt verdubbeld. Meer wind betekent: meer licht.

Voor de centrale hal zal een ijle lichtgevende skulptuur (licht object) worden ontworpen die gekoppeld zal worden aan de windmolenboom.
De windsnelheid buiten, met de daarbij opgewekte stroom, zal de lichtintensiteit van het object binnen beinvloeden.Montage van de 33 windmolensFunderings werkzaamheden mastMast wordt op zijn fundament gehesen.

Jan en Iwan van Kaal mastenfabriek bezig met het plaatsen van het kunstwerk.

 

 


 

aluminium paneel in de centrale vide, wat dmv 33 horizontale groene lijnen, de energie opbrengst toont van elk van de 33 windmolens buiten.Plaatsing van eerste windmolenhttp://www.kaal.nl/K/nl/pages/sub_projecten_windmolenboom.htmterug naar boven