ERASMUS UNIVERSITEIT

Rotterdam

1997

Rotterdam

schetsontwerp

Budget fl.40.000,-

Opdrachtgever:

Foto Commissie Erasmus Universiteit

Ingangsportaal

In het plafond boven de liftingan-gen van de medische faculteit zijn 4 uitsparingen waarin grote dura-trance lichtbakken zijn gemonteerd. Het zjn 4 afbeeldingen van het menselijke torso, steeds in een andere gedaante. De beelden komen uit de medische wereld en tonen opeen-volgend een warmte opname, een isotopenscan, een skelet, en een röntgen opname. De afbeeldingen worden gecombineerd met een tekst over vergankelijkheid. Het is een klassieke spreuk, en deze Neder-landse versie komt van een graf-schrift uit 1762 te Batavia-Djakarta.
Waarom het gebruik van de tekst?
Natuurlijk is de dood de grootste te-genstander van de medische weten-schap. Het lijkt me goed om daar iedere dag aan herinnerd te worden. Daarnaast kan het bewustzijn van de vergankelijkheid helpen bij het relativeren van de “ al wetende “ wetenschap.
De tekst “Soo Gy nu Syt, Was ik Voor Deesen, Dat Ik nu Ben, Sult Gy ook Weesen” wordt aan en uitgeschakeld, zodanig dat er een beeldverhaal ontstaat. (zie animatie videotape) De torso’s blijven verlicht.

lichtkoepel centrale hal

De Hal

In de centrale ruimte op de 3e verdieping is een schaalachtige vorm onder de lichtkoepel gemonteerd. In het glas is een tekening gezeefdrukt afkomstig uit een oud medisch handboek. Het stelt het bloedvatenstelsel van de mens voor.
Mijn voorstel is om de sokkel en planten weg te halen en aan de ovalen wand een bank te bevestigen.
Deze locatie is uitermate geschikt als “meeting point”.

 


terug naar boven


 

Centrale ingang Erasmus Universiteit Rotterdam

 

 

 

Detail plafond ingangsportaal