TV SNOW PROJECTOR

2002

video documentation

Met een projectielamp en twee tegen elkaar indraaiende platen met gaatjes wordt televisie sneeuw perfect nagebootst. Het raspende geluid van twee eveneens tegen elkaar indraaiende platen met schuurpapier is precies het geluid dat in de plaats gekomen is van de irritante fluittoon als teken dat de uitzendingen zijn afgelopen.
In dit recente werk zit een minimum aan techniek. Eigenlijk verwacht je nog een slinger onderaan om met eigen kracht de machine in werking te zetten en via een generator de lichtbron te laten stralen. Dit werk appelleert door de eenvoud en ingetogenheid van het concept en de doorzichtige technologie aan de geheimzinnige schoonheid van oermachines die opgesteld staan in de Wunderkammer van ons geheugen. Het is bijna ontroerend om te zien hoeveel aandacht, moeite en perfectie is aangewend om een machine te ontwerpen en te bouwen die in beeld en geluid slechts televisiestilte namaakt. Dit werk is De Jonges ultieme video-installatie, die ale andere overbodig maakt. De eenheid van concept en uitvoering is mede verkregen doordat De Jonge al zijn werken tot in de kleinste details zelf ontwerpt, bouwt, last en monteert.

tekst: Paul Donker Duyvis

The combination of a projector and two discs with holes that rotate against each other creates a perfect imitation of television “snow”. The grating sound of two plates with sandpaper, which also rotate against each other, is precisely the sound to replace that irritating, high-pitched tone that indicates that the day’s broadcasting is over. This recent work involves a minimum of technology. In fact, you also expect a pendulum that will set the machine going so as to turn on the light source with the help of a generator. Through the simplicity and modesty of its concept and its transparant techology, this work appeals to the mysterious beauty of the primal machines in the Wonder Chamber of memory. It is almost touching to witness the sheer attention, effort and perfection that goes into designing and builing a machine that merely imitates the sound and vision of television silence. This is Jaap de Jonge’s ultimate video installation that makes all the others redundant. The unity of concept and realization is partly due to the fact that de Jonge designs, builds, welds and assembles all his machines himself right down to the tiniest detail.

text: Paul Donker Duyvis

terug naar boven