ELECTROMEREL

2003

tentoonstelling Art in Motion

Bos van Ypeij Park Vijversburg

Leeuwarden Tietjerkstradeel


biodiversiteit

Echte natuur bestaat niet meer in Nederland. Het is een cultuurlandschap, gemaakt door mensen. Door de schaarste aan ruimte hebben zowel mens als dier zich aangepast . De mens recreeert groepsgewijs in kleine plukjes groen, omzoomd door snelwegen.
Dieren gebruiken de speciaal voor hen geplaatste tunnels en wildwissels om te overleven en tijdens de paddentrek staan er bij de oversteekplaatsen verkeersborden om passerende automobilisten te waarschuwen.
Om de biodiversiteit in deze kunstmatige natuur te bevorderen wil ik een een nieuwe vogelpopulatie in het Bos van Ypeij introduceren. Ze zullen zich nestelen in de bomen en verspeid over het park hoorbaar zijn. Deze vogels laten zich niet verjagen door een auto alarm of het geluid van een mobiele telefoon. Ze hebben zich volledig aangepast aan hun omgeving. In hun lokroep zijn ze “onnatuurlijke “geluiden juist gaan gebruiken bij hun onderlinge communicatie.

Techniek
In de bomen van het park zijn een 16 tal kleine speakers verstopt. Deze zijn voor het publiek alleen hoorbaar, maar niet zichtbaar. Via een netwerk van dunne kabels zijn de speakers verbonden met één centraal punt. Hier bevind zich een waterdichte kast onder de grond met de electronica, de aansturing, en een accu. Met een zonnecel paneel, geplaatst aan de rand van het park, wordt de accu dagelijks bijgeladen. Een aantal sensors registreert de bewegingen van bezoekers in het park en schakelt de electronica aan.

 


Welke geluiden er hoorbaar zijn is afhankelijk een aantal variabelen:

1 Het uur van de dag
2 dag van de week
3 welke sensoren geactiveerd worden
5 de volgorde van activering
4 de hoeveelheid licht in het bos

De vogels zullen af en toe ook onderling in een “vraag-antwoord spel” met elkaar communiceren.

Techniek: Jaap Hoogerdijk

Sound: Dionys Breukers

terug naar boven