ICARUS 2001

video documentation

De vorm van het beeld doet denken aan een werktuig dat mee moet op een ruimtereis. Maar het verwijst ook naar de vorm van een vaartuig uit oudere science fiction-series op de televisie. De vorm bepaalt de materiele buitenkant van het beeld. Bij traditionele beelden was deze buitenkant, de huid, het belangrijkste van het beeld. Bij dit beeld is de buitenvorm echter slechts een doorlaatbaar omhulsel van het beeld. Het beeld verspreidt een aura van hemelsblauw licht. Kom je iets dichter bij het beeld dan hoor je een geruis en voel je een luchtstroom. Deze luchtstroom komt van twee sneldraaiende lichtgekleurde propellers waarop je een projectie ziet van bewegende wolken. De Jonge raakte geinspireerd door het gegeven van de val door de wolken van Icarus; de ervaring van voorbijrazende wolken en de luchtstroom die langs een lichaam strijkt. Dat het hier gaat om een beeldende reflectie van een fysieke mytische ervaring, benadrukt De Jonge door het beeld indirect, via twee spiegels, te projecteren op de propellers. De Jonge zet met dit beeld in op verschillende zintuigen, zoals het zicht, het gehoor en de fysieke waarneming. Verder speculeert het op een gevoel van onevenwichtigheid; de rondtollende wolken brengen, als je wat langer in het beeld staart, een licht gevoel van gewichtloosheid op gang; een duizeling. Het lijkt net of je even vaste grond ond de voeten verliest.

ICARUS 2001

The sculpture’s form is reminiscent of equipment that is sent on a space mission but it also refers to the shape of a vessel from some old science fiction TV series. The form determines the work’s material exterior. In traditional sculpture this exterior, the skin, is the work’s most important aspect. However, here the external form is merely its permeable casing.
The sculpture radiates a halo of azure light. If you approach it, you will hear a whirring sound and you will feel a current of air. This draught is the result of two rapidly rotating, light-coloured propellers on which you can see a projection of moving clouds. Jaap de Jonge was inspired by the idea of Icarus falling through the clouds that fly past him while his body is brushed by a stream of air. De Jonge emphasises the fact that the work concerns a visual reflection of a physical and mythical experience by projecting the image indirectly onto the propellers by means of two mirrors. De Jonge’s sculpture plays on various senses such as sight, hearing and physical sensation. It also deploys a feeling of imbalance: if you stare into the sculpture for long enough, the spinning clouds will create a subtle sense of weightlessness, of dizziness. It is as if your feet are no longer touching the ground.

terug naar boven