illustratie voor de Groene Amsterdammer 2009

De mens voorbij?
De mens voorbij is een ambitieuze studie naar theorie en praktijk van de perfectioneerbare,
of transhumane, mens. Sinds de Verlichting geloven we in een heerlijke nieuwe wereld.
GIE VAN DEN BERGHE

DE MENS VOORBIJ: VERLICHTE GESCHIEDENIS, 1650-2050
Meulenhoff/Manteau, 380 blz., € 29,95
DOOR CYRILLE OFFERMANS

http://www.groene.nl/2009/10/De_mens_voorbij%3F