Schetsontwerp Kunst en Licht, Nieuwe Langendijk Delft, Jaap de Jonge

concept


De Nieuwe Langendijk is een van de belangrijkste toegangswegen naar het stadshart van Delft. Zeker na de realisering van de grote nieuwe parkeergarage net buiten de singelgracht zal deze straat een belangrijke toegangsweg worden voor met name voetgangers die het centrum willen bezoeken. Daarbij zullen ze het kunstwerk passeren dat is aangebracht aan de bestaande lantaarnpalen langs de Nieuwe Langendijk. Inspiratie voor het kunstwerk is de geschiedenis van Delft, waarbij belangrijke gebeurtenissen, personen of gebouwen zijn weergegeven in de vorm van uitgespaarde silhouetten. Deze worden omrand door een cirkelvormige led verlichting, die samen met de openbare verlichting wordt aangeschakeld.

De werken zijn in chronologische volgorde aangebracht. Op weg naar het centrum maak je een reis door de tijd, de geschiedenis van Delft, een reis van het heden naar verleden en omgekeerd. Onderaan de lantaarn is een bordje bevestigd met het jaartal en een beschrijving van de historische gebeurtenis.

techniek

De voorstellingen worden d.m.v waterstraaltechniek uit de gemoffelde aluminium cirkels gesneden. Kleurstelling van het werk en de kleur van het licht is nog niet geheel bepaald. Dit zou nog uitgewerkt moeten worden in het definitieve schetsontwerp. Voor de hand ligt natuurlijk om het Delfts blauw te gebruiken. Ook het aantal voorstellingen kan pas worden bepaald nadat alle offertes binnen zijn.
Het ligt voor de hand om een zo breed mogelijk spectrum van verleden naar het heden te presenteren.
Het maximale aantal plekken zou bestaan uit 16.