KEURINGSDIENST VAN WAREN

2001-2004

Zwijndrecht

Opdrachtgever:

Rijksgebouwendienst

Is gerealiseerd

has been realised in 2004catalogus tekst Rijksgebouwendienst 2006
Gijsbert van der Wal


videodocumentatie

www.venhoevencs.nl


Big Brother in the Food Inspection Department? Are the inspectors under inspection?

The glass eyes have been placed in the walls across the entire building and connect these various locations together like a nervous system. They contain images from cameras that are positioned throughout the building.
These close-ups reveal details of the building and the activities that take place there.
For instance, a part of the director’s keyboard is shown along with the cars in the car park and the colour of the soup in the kitchen.
The images rotate throughout the building so that you are constantly confronted with something different.
The eyes are frequently positioned together in small groups but sometimes you encounter just one in a place where you would never expect it, for instance: in a toilet.
The artwork is an extension of the architectural concept of spaces that flow into each other: a quest for extreme transparency. But this concept contains an extra layer. Sometimes the closed-circuit video is seamlessly replaced by a digitally manipulated reality that is decidedly gruesome. Danger, decay and rampant proliferation are always just around the corner!

Jaap de Jonge

commissioned by the Rijksgebouwendienst, The Netherlands

De glazen kijkgaten, verspreid door het gebouw verbinden verschillende plekken met elkaar, als een zenuw-stelsel. Ze tonen details van het functioneren van het “organisme” maar zijn er tegelijkertijd ook onderdeel van. Soms zijn ze als een klein groepje bij elkaar geplaatst in een wand van een doorgaande gang. Een andere keer vindt je er een op een totaal onverwachte plek, bijvoorbeeld in de wand van een toilet ruimte.
Men kan als toeschouwer op een aantal plaatsen tegelijk zijn. Ruimte en tijd worden gemanipuleerd, details van locaties zijn zichtbaar op andere plaatsen en krijgen extra betekenis.
De closecircuit video verbindingen worden soms onopgemerkt vervangen door een digitaal gemanipuleerde werkelijkheid. Onderwerpen zijn dan de ongecontroleerde processen zoals gevaar, bederf en verval en woekering.
Voor de toeschouwer lijken deze gebeurtenissen zich in het heden af te spelen.

Jaap de Jonge

 

schakeling camera's met digitale video bron

 

schema closecircuit verbindingen

nieuwbouw v&w VenhoevenCS architecten
www.venhoevencs.nl


3 ogen op de loopbrug


lcd in koffiemeubel kantine keuringsdienst.

 

 

 

 

 


 closecircuit beeld

digitale manpulatie

 

lcd's wanden

 

doorsnede wand met lcd monitor
meer foto's more pictures
lcd's in toilet ruimtes