FREUDENTHAL INSTITUUT

2003

recente oude schetsen

vergadering 23/5/DEES

Utrecht Overvecht

budget 40.000,- euro

SchetsvoorstelVia het internet is onderstaande“rekenmachine “ te vinden op een van de servers van het Freudenthal Instituut. De gebruiker kan het rode balletje oppakken met zijn muis, en het vervolgens onder een bepaalde hoek en snelheid “lanceren.”

Het balletje zal zonder verlies van snelheid eindeloos tegen de wanden van de rechthoek stuiteren. Hierbij worden de functies van de
rekenmachine geactiveerd.

De (evt. 4) getallen onder in beeld, zijn door de
gebruiker zelf in te vullen, evenals de bewerkings tekens. Het grote getal boven in het scherm geeft de uitkomst aan van het voortgaande reken proces. Afhankelijk van het aantal cijfer plaatsen zal het systeem zichzelf resetten om weer bij 0 te beginnen.


naar rekenmachine


De output van dit proces is, in een nog nader te bepalen vorm, zichtbaar aan de buitengevel van het gebouw. Dit kunnen de bewerkingen zijn, de plussen minnen malen, of de lamp die de voortgang aangeeft. Voor de aandachtige toeschouwer is dit te volgen.

naar lamp object buitengevel

Eerdere schets voor dit project:

Het kwartje, muntje, is gevallen !!

Op zoek naar beelden die het begrip” inzicht” kunnen illustreren.

Dit beeld zou bestaan uit een serie neon cirkels die zich als een vertraagde animatie langs de gevel naar beneden beweegt. Het getal 25 refereert aan het kwartje maar ook aan de wereld van getallen. Afhankelijk van tijd, interactie met voorbijgangers of bezoekers van een site zou dit beeld in werking kunnen worden gesteld.

serie neon cirkels beweegt langs gevel

 

 

terug naar boven


 

Het systeem zou gecompliceerder gemaakt kunnen worden door verschillende
van deze modules aan elkaar te koppelen. Ook deze rekenprocessen zouden
zichtbaar gemaakt kunnen worden aan de buitengevel.

 

voorstel neon skulptuur dakrand Freudenthal instituut gezien vanaf station Overvecht.

voorstel voor neon "bewerkingen" rekenmachine

 

voorbeeld van reeksen bewerkingen.

 

schets om het idee "inzicht" te verbeelden.